Abdullayev Nadir Əziz oğlu

Abdullayev Nadir Əziz oğlu
FƏXRİ SƏDR
1935-ci ildə anadan olmuşdur. 1959-cu ildə Azərbaycan Dövlət ...

Nəsirov Qədir Zeynal oğlu

Nəsirov Qədir Zeynal oğlu
Jurnalist
1948-ci ildə anadan olmuşdur. 1975-ci ildə Azərbaycan Rus Dili və Ədəbiyyatı ...