Abdullayev Nadir Əziz oğlu

Abdullayev Nadir Əziz oğlu
FƏXRİ SƏDR
1935-ci ildə anadan olmuşdur. 1959-cu ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunu bitirmiş, Azərbaycan dili, ədəbiyyatı və tarixi müəllimi ixtisasına yiyələnmişdir. 1965-ci ildə "Şaqirdlərin orfoepik vərdişlərinin formalaşdırılması yolları" mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin "Azərbaycan dili və onun tədrisi metodikası" kafedrasında professor vəzifəsində çalışır. 100-ə qədər məqalənin, 20-dən artıq dərs vəsaitinin, dərslik və monoqrafiyanın müəllifidir.