“Anamın gəlinciyi”(VIDEO)

6 yaşlı Əlinin nəzərində Xocalı faciəsi…

6 yaşlı Əlinin nəzərində Xocalı faciəsi