Azərbaycan Respublikasının qanununa əlavələr və dəyişikliklər

“ƏCNƏBİLƏRİN VƏ VƏTƏNDAŞLIĞI OLMAYAN ŞƏXSLƏRİN HÜQUQİ VƏZİYYƏTİ HAQQINDA” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI QANUNUNA, AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ MÜLKİ MƏCƏLLƏSİNƏ, “QEYRİ-HÖKUMƏT TƏŞKİLATLARI (İCTİMAİ BİRLİKLƏR VƏ FONDLAR) HAQQINDA” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNUNA, “HÜQUQİ ŞƏXSLƏRİN DÖVLƏT QEYDİYYATI VƏ DÖVLƏT REYESTRİ HAQQINDA” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNUNA, “MÜHASİBAT UÇOTU HAQQINDA” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNUNA ƏLAVƏLƏR VƏ DƏYİŞİKLİKLƏR EDİLMƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU ...

ƏMƏK MİQRASİYASI HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

ƏMƏK MİQRASİYASI HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNUBu Qanun Azərbaycan Respublikasında əmək miqrasiyası proseslərinin hüquqi, iqtisadi və sosial əsaslarını müəyyən edir, əmək miqrasiyası sahəsində yaranan münasibətləri tənzimləyir ...

Miqrasiya proseslərinin idarəolunmasında «bir pəncərə» prinsipinin tətbiqi haqqında fərman

Miqrasiya proseslərinin idarəolunmasında «bir pəncərə» prinsipinin tətbiqi haqqında  fərmanAzərbaycan Respublikasında aparılan uğurlu siyasi və iqtisadi islahatlar nəticəsində yaşayış səviyyəsinin yüksəlməsi və bütün sahələrdə müşahidə olunan sürətli inkişaf ...

Azərbaycan Milli Məclisinin ABŞ Konqresinə müraciətinin tam mətni

Azərbaycan Milli Məclisinin ABŞ Konqresinə müraciətinin tam mətniAzərbaycan Milli Məclisi ABŞ Konqresinə qəbul etdiyi müraciətin tam mətnini yayıb.

Müraciətdə bildirilir ki, ABŞ Konqresi Nümayəndələr ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 12 mart tarixli 543 nömrəli fərmanında dəyişiklik edilməsi və «Xarici vətəndaşların Azərbaycan Respublikasında yaşayış yeri və olduğu yer üzrə qeydiyyat zamanı qanun pozuntularının aradan qaldırılmasına dair tədbirlər haqqında» Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 27 sentyabr tarixli 933 nömrəli fərmanının qüvvədən düşmüş hesab edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı