Qətnamə 853

Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Təhlükəsizlik Şurası

Qətnamə 853
29 iyul 1993

Qətnamə 822

Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Təhlükəsizlik Şurası

Qətnamə 822
30 aprel 1993