Son dərs-Qaradağlı

Son dərs-Qaradağlı

Dayım bir gün əvvəldən başlayardı kabab üçün hazırlıqlara...

Soyqırımçılar və iradəlilər

Soyqırımçılar və iradəlilərSoyqırım – etnik, irqi, dini və ya milli qrupun düşünülmüş və sistematik şəkildə tam və ya qismən məhv edilməsidir...

Yenə 17 Fevral...

Yenə 17 Fevral...

Yenə üzərinə hansı libası geyinəcəyini, hansı ruh halını daşıyacağını bilməyən qəribə bir gün...

Kömək göndərin silah-sürsatımız qurtardı

Kömək göndərin silah-sürsatımız qurtardı

Müharibə- bəziləri üçün sadəcə söz, digərləri üçün mübarizə və öz gücünün sübutu, yerdə qalanalar üçünsə həsrət, dərd-qəm, ağrı-acı gətirən bir məfhumdur...

GÖZÜMÜZÜN NURU QARABAĞ

GÖZÜMÜZÜN NURU QARABAĞ

Azərbaycan – Babəklərin, Koroğluların, Xətailərin yurdu!