Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 13 dekabr tarixli 674 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası haqqında Əsasnamə”də dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 13 dekabr tarixli 674 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007, № 12, maddə 1224; 2009, № 4, maddə 222, № 12, maddə 988; 2012, № 2, maddə 83, № 5, maddə 429; 2016, № 3, maddə 466) ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası haqqında Əsasnamə”də aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

1. 2.3.5-ci və 2.4.4-cü yarımbəndlərə “Təşkilatlarına” sözündən sonra “məlumatlandırma,” sözü əlavə edilsin.

2. 2.4.8.1-ci, 2.4.8.4-cü və 2.4.8.5-ci yarımbəndlər ləğv edilsin.

3. 2.4.8.6-cı yarımbənd aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“2.4.8.6. müsabiqəyə təqdim olunan layihələrlə bağlı müvafiq qərarlar qəbul edir;”.

4. 2.4.8.7-ci və 2.4.8.9-cu yarımbəndlər ləğv edilsin.

5. 2.4.11-ci yarımbəndə “hesabatını” sözündən sonra “dinləyir” sözü əlavə edilsin.

6. 2.4.12-ci yarımbənd aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“2.4.12. icra olunan layihələrin monitorinqinin aparılmasına və qiymətləndirilməsinə dair Katibliyin hesabatlarına baxır;”.

7. 2.4.13-cü yarımbənd aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“2.4.13. proqram və layihələrin həyata keçirilməsi üçün ayrılmış vəsaitdən qeyri-hökumət təşkilatlarının istifadə etməsi vəziyyəti barədə Katibliyin rüblük və illik hesabatlarına baxır;”.

8. Aşağıdakı məzmunda 2.4.13-1-ci yarımbənd əlavə edilsin:

“2.4.13-1. Katibliyin fəaliyyətinə ümumi nəzarəti həyata keçirir;”.

9. 4.2.6-cı və 4.2.8-ci yarımbəndlər ləğv edilsin.

10. 4.3-cü bənddə “öz vəzifələrini icra edə bilmədikdə” sözləri “müvəqqəti olmadıqda” sözləri ilə əvəz edilsin.

11. 4.4.1-ci yarımbənddən “iclaslarında iştirak etmək, iclasın” sözləri “iclasının” sözü ilə əvəz edilsin.

12. 4.5.2-ci yarımbənd aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“4.5.2. Şuranın iclaslarında iştirak etməli və üzrsüz səbəbdən iclasları buraxmamalı;”.

13. 4.7-ci bənd aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“4.7. Şuranın iclasları iki ayda bir dəfədən az olmayaraq mütəmadi keçirilir. İclaslar Şura üzvlərinin yarıdan çoxu iştirak etdikdə səlahiyyətli sayılır. Şuranın gündəliyi və qərarları sadə səs çoxluğu ilə qəbul edilir. Şuranın iclaslarında qəbul edilmiş qərarları iclasa sədrlik edən və katib imzalayırlar. Katib iclasda iştirak etmədikdə, Şuranın qərarı ilə onun funksiyasını Şura üzvlərindən biri həyata keçirir.”.

14. Aşağıdakı məzmunda 4.8.1-1 – 4.8.1-8-ci yarımbəndlər əlavə edilsin:

“4.8.1-1. Şuranın maliyyə yardımı müsabiqələri haqqında elanlar verir;

4.8.1-2. qeyri-hökumət təşkilatlarının Şuraya təqdim etdikləri layihələrin ekspertizasını aparır və bu məqsədlə ekspert qruplarının fəaliyyətini təmin edir;

4.8.1-3. Şuranın iclaslarında baxılacaq sənədlərin hazırlanması məqsədilə aidiyyəti dövlət orqanlarının nümayəndələrindən və qeyri-hökumət təşkilatlarının mütəxəssislərindən ibarət ekspert qruplarının yaradılması və onların tərkibi barədə Şuraya təkliflər təqdim edir;

4.8.1-4. layihələrini Şuranın məqbul hesab etdiyi qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri ilə şifahi müsahibə keçirir və nəticələri barədə Şuraya məlumat verir;

4.8.1-5. qeyri-hökumət təşkilatlarının iştirak etdikləri müsabiqələrin nəticələri barədə məlumatları dərc edir;

4.8.1-6. müsabiqənin qalibi ilə vəsaitdən istifadə şərtləri haqqında müqavilə bağlayır;

4.8.1-7. Şuranın qərarı əsasında maliyyələşdirilən layihələrin əlaqələndirilməsini və icrasına nəzarəti həyata keçirir, icra olunan layihələrin monitorinqinin aparılmasını və qiymətləndirilməsini təmin edir və bu barədə Şuraya hesabat verir;

4.8.1-8. qeyri-hökumət təşkilatlarının icra etdikləri layihələrin nəticələrinə dair yekun aktını təsdiq edir və bu barədə Şuraya məlumat verir;”.

15. 4.8.4-cü yarımbənd ləğv edilsin.

16. Aşağıdakı məzmunda 4.8.7-2-ci və 4.8.7-3-cü yarımbəndlər əlavə edilsin:

“4.8.7-2. Şuranın tədbirlərini təşkil edir, o cümlədən Şuranın qəbul etdiyi qərarların icrası üçün qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq kommersiya və qeyri-kommersiya qurumları ilə müqavilələr bağlayır;

4.8.7-3. qeyri-hökumət təşkilatları haqqında elektron resurslar yaradır;”.

17. 4.9.1-ci yarımbəndə “edir” sözündən sonra “və Katiblik adından əmr və göstərişlər verir, müqavilələr imzalayır” sözləri əlavə edilsin.

18. Aşağıdakı məzmunda 4.9.1-1-ci yarımbənd əlavə edilsin:

“4.9.1-1. Katibliyin illik iş planını təsdiq edir;”.

İlham Əliyev

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 20 noyabr 2018-ci il.