Elmar Məmmədyarov: “Dünya bizim mövqeyimizi dәstәklәyir”

 “Tәmas xәttindә gәrginlik yaranması hәmişә müzakirә olunur. Bu mәsәlәlәr hәr dәfә ilk növbәdә qaldırılır”

APA-nın xəbərinə görə, bu sözləri Azərbaycanın xarici işlər naziri Elmar Məmmədyarov jurnalistlərə açıqlamasında deyib…

“Tәmas xәttindә gәrginlik yaranması hәmişә müzakirә olunur. Bu mәsәlәlәr hәr dәfә ilk növbәdә qaldırılır”

APA-nın xəbərinə görə, bu sözləri Azərbaycanın xarici işlər naziri Elmar Məmmədyarov jurnalistlərə açıqlamasında deyib.
Nazir bildirib ki, Azәrbaycanın mövqeyi birmәnalıdır: “Dünya münaqişәnin Azərbaycanın әrazi bütövlüyü çәrçivәsindә hәll olunması ilә bağlı rəsmi Bakının mövqeyini dәstәklәyir. Biz Dağlıq Qarabağa әn yüksәk muxtariyyәt statusunun verilmәsinin tәrәfdarıyıq. Gәrәk siyasi-diplomatik baxımından tәşәbbüs göstәrәk ki, bu mәsәlә yerindәn tәrpәnsin. İnanıram ki, bu yaxınlarda bu məsələdə hansısa şəkildə irəliləyiş olacaq”.

 

/Trend/