AMERİKA BİRLƏŞMİŞ ŞTATLARININ PREZİDENTİ сənab BARAK OBAMAYA

Amerika Birləşmiş Ştatları Konqresinin ABŞ da daxil olmaqla dünyanın heç bir ölkəsi tərəfindən tanınmamış separatçı Dağlıq Qarabağ rejiminə 2010-cu il …