Cəbhəyanı bölgələrdə yaşayan vətəndaşlar arasında seçici fəallığının artırılması layihəsi

Layihə  cəbhəyanı bölgələrimizdə  yaşayan vətəndaşlarımızın seçici fəallığının artırılmasına və onlar arasında  həyata keçiriləcək seçki sahəsində maarifləndirmə tədbirlərindən ibarətdir…

Layihə  cəbhəyanı bölgələrimizdə  yaşayan vətəndaşlarımızın seçici fəallığının artırılmasına və onlar arasında  həyata keçiriləcək seçki sahəsində maarifləndirmə tədbirlərindən ibarətdir.

Layihənin əsas məqsədi 2014-cü ilin dekabr ayında keçiriləcək Azərbaycan Respublikasının Bələdiyyə seçkiləri ilə əlaqədar olaraq, cəbhəyanı bölgələrdə yaşayan vətəndaşlarımızı seçki qanunvericiliyi sahəsində maarifləndirmək, habelə yaradılmış  bələdiyyələrin hüquq və vəzifələrini vətəndaşlarımıza aşılamaqdan ibarətdir.

Layihə əsasən cəbhəyanı ərazidə yerləşən Ağdam, Füzuli, Beyləqan rayonlarında yaşayan vətəndaşlarımızı, habelə gəncləri, ilk dəfə səs verəcək vətəndaşlarımızı, dini və etnik azlıqları əhatə edir.

Layihənin icra müddəti hazırlıq, layihənin icrası və yekun hesabat mərhələlərindən ibarət olmaqla 3 (üç) ay ərzində həyata keçirilmişdir.

Nəzərdə tutulmuş 3 məlumatlandırma sessiyasının nəticəsində cəbhəyanı rayonlarda yaşayan vətəndaşlarımıza seçki hüququ barədə məlumatlar verilmişdir. Keçirdiyimiz 3 məlumatlandırma sessiyasının üçündə də vətəndaşlarımıza seçki barəsində zəruri  biliklər verilmişdir.

 

Fəaliyyətimizin KİV-də işıqlandırılması:

Layihəmiz Ağdamda:

http://www.azpress.az/index.php?sectionid=news&id=28602

http://qhtxeber.az/news/a-36310.html

http://salamnews.org/az/news/read/141906

http://topnews.az/news/705341/Agdamda-sechici-faalliginin-artirilmasi-uchun-tadbir-kechirilib.html
http://tezexeber.com/?p=133

http://arxiv.az/az/salamnews.org/16787522/Agdamda+secici+fealliginin+artirilmasi+ucun+tedbir+kecirilib

Layihəmiz Füzulidə:

http://www.adalet.az/w46317/F%C3%BCzuli_d%C9%99_se%C3%A7ici_f%C9%99all%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%C4%B1n_art%C4%B1r%C4%B1lmas%C4%B1_%C3%BC%C3%A7%C3%BCn_t%C9%99dbir_ke%C3%A7irilib_/

http://tezexeber.com/?p=136

Layihəmiz Beyləqanda:

http://moderator.az/?xeber=55773

http://hrc.az/az/news/3661-press-relz.html

http://qhtxeber.az/news/a-36561.html

http://azpress.az/index.php?sectionid=news&id=28943

http://tezexeber.com/?p=146