Fəxri Sədr

Abdullayev Nadir Əziz oğlu

1935-ci ildə anadan olmuşdur…

FƏXRİ SƏDR

1935-ci ildə anadan olmuşdur. 1959-cu ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunu bitirmiş, Azərbaycan dili, ədəbiyyatı və tarixi müəllimi ixtisasına yiyələnmişdir. 1965-ci ildə “Şaqirdlərin orfoepik vərdişlərinin formalaşdırılması yolları ” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin “Azərbaycan dili və onun tədrisi metodikası ” kafedrasında professor vəzifəsində çalışır. 100-ə qədər məqalənin, 20-dən artıq dərs vəsaitinin, dərslik və monoqrafiyanın müəllifidir.