Millət vəkili Elxan Süleymanovun Pedro Aqramuntun məlumat memorandumuna dair izahatı

AŞPA Hüquq Məsələləri və İnsan Hüquqları Komitəsinin…

AŞPA Hüquq Məsələləri və İnsan Hüquqları Komitəsinin

Azərbaycan üzrə məruzəçisi Pedro Aqramuntun “Azərbaycanın Avropa Şurasına sədrliyi: insan hüquqlarına hörmət ilə bağlı nə edilməlidir?“ məlumat memorandumu  (21 oktyabr 2014-cü il) ilə bağlı Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvü Elxan Süleymanovun

izahatı

Məruzəçinin hazırladığı məlumat memorandumunda insan hüquqlarının vəziyyətinə dair təqdim edilmiş məlumatlarla bağlı yerli QHT-lərin və hakimiyyətin mövqeyi, o cümlədən beynəlxalq QHT-lərin mülahizələri təqdim edilib.

Məlumat memorandumunda əks etdirilmiş müddəalar əsasında hazırlanmış aşağıdakı izahatları təqdim edirik: