Azərbaycanın işğal altında olan ərazilərində məhv edilən tarixi-mədəni abidələr

Azərbaycanın işğal altında olan ərazilərində məhv edilən tarixi-mədəni abidələr islam mədəniyyətinə aid olan abidələrdir. İslam ölkələri …