Bakı-İrəvan-Moskva video-körpüsü keçirilib

Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya siyasətçiləri prezidentlər …