Enerji sahəsində regional əməkdaşlıq və inkişaf yolunda yeganə mənfi amil Dağlıq Qarabağ münaqişəsidir

“Azərbaycan regionda və dünyada çox önəmli enerji tərəfdaşıdır”.

George Washington Universiteti Strateji və Beynəlxalq … APA