Nobel Sülh Mükafatı Komitəsinə

Nobel Sülh Mükafatı Komitəsinə
“Azərbaycanda Miqrant və Məcburi Köçkünlərin
Hüquqlarının Müdafiəsi” İctimai Birliyinin
M Ü R A C İ Ə T İ
Nobel Sülh Mükafatı Komitəsinə
“Azərbaycanda Miqrant və Məcburi Köçkünlərin
Hüquqlarının Müdafiəsi” İctimai Birliyinin
M Ü R A C İ Ə T İ