İstəməzdik ki, Konqresindəki müzakirələr Azərbaycanla münasibətlərimizə təsir etsin

Biz strateji tərəfdaşlarıq və birgə işləyərək …