Yaşayış yeri və olduğu yer üzrə qeydiyyat haqqında qanun.

Yaşayış yeri və olduğu yer üzrə qeydiyyat haqqında Azərbaycan Respubikasının qanunu.