Azərbaycan torpaqlarının işğalı Qafqazda əməkdaşlığa maneə yaradır

Azərbaycan torpaqlarının Ermənistan tərəfindən işğalı nəticəsində Dağlıq Qarabağ ətrafında münaqişənin yaranması Qafqazda regional və ümumdünya miqyasında gələcək …