Diplomatlarımızın əsas fəaliyyət istiqaməti dünya ictimaiyyətini münaqişə haqqında məlumatlandırmaq olmalıdır


“Diplomatlarımızın fəaliyyətinin əsas prioritet istiqamətlərindən biri …