Ermənilərin Dağlıq Qarabağda törətdikləri faciəvi hadisələri araşdırmaq lazımdır

Böyük Britaniyanın Lordlar Palatasında qondarma “erməni soyqırımı “nın tanınması haqqında qətnamənin müzakirəsində iştirak edən lord Ken Maginnis yuzillik tarixi olan …