Ermənistan qoşunlarının Azərbaycan torpaqlarından çıxarılması region üçün çox böyük imkanlar yaradacaqdır

Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi hələ də Cənubi Qafqazın iqtisadi inkişafına, eləcə də Avropa və Avratlantika məkanına inteqrasiyaya …