Fransa və Rusiyanın Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tezliklə həlli üçün təzyiq vasitələri azdır

Fransa və Rusiyanın Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tezliklə həll edilməsi üçün təzyiq vasitələri azdır, baxmayaraq ki, bu məsələdə onların baxışları üst-üstə düşür. Ekspertlər …