M Ü R A C İ Ə T

Azərbaycanın ərazilərini qəsb etməklə «Böyük Ermənistan» yaratmaq məqsədi ilə bu ölkəyə qarşı elan olunmamış müharibəyə başlamış Ermənistanın silahlı quldur birləşmələri 15 il bundan əvvəl, 1993-cü il avqust ayının 23-də Cəbrayıl və Füzuli, avqustun 31-də isə Qubadlı rayonlarını …

Bakı şəhərində keçirdikləri Dəyirmi Masanın iştirakçıları tərəfindən qəbul olunmuşdur