Münaqişəsinin nizamlanmasında prioritet məsələ azərbaycanlı qaçqınların öz yurdlarına dönməsi olmalıdır

“Dağlıq Qarabağda yüz illərlə onlara məxsus olan evlərini məcburi şəkildə tərk edən yüz minlərlə azərbaycanlı hazırda …