Qətnamələrin icra vəziyyətinin monitorinqi aparılmalıdır

“Beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən dünyada …