RF böhranların dinc yolla həlində köməyə hazırdır – Dmitri Medvedyev

Rusiya Zaqafqaziyadakı böhranların dinc yolla həlinin lehinə …