Türkiyə ilə Ermənistan arasında münasibətləri tənzimləyəcək protokolları imzalamağa heç bir erməninin haqqı yoxdur

“Erməni xalqının heç bir nümayəndəsinin Türkiyə ilə Ermənistan arasında münasibətləri tənzimləyəcək protokolları imzalamaq haqqı yoxdur …