Şuşalıların həll olunmalı problemləri çoxdur

Ötən il Şuşa rayonunda görülmüş işlərə dair hesabat yığıncağında uğurlardan söz açılsa da, aradan qaldırılması zəruri olan problemlərə daha çox diqqət yetirilmişdir.
Yığıncaqdan əvvəl rayon ictimaiyyətinin …