Fəxri Sədr

Abdullayev Nadir Əziz oğlu 1935-ci ildə anadan olmuşdur… FƏXRİ SƏDR 1935-ci ildə anadan olmuşdur. 1959-cu ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunu bitirmiş, Azərbaycan dili, ədəbiyyatı və tarixi müəllimi ixtisasına yiyələnmişdir. 1965-ci …